Jeďte na vodu, lodě k zapůjčení pro Vás máme

Vedle pěší turistiky a cykloturistiky patří splouvání Vltavy již tradičně mezi další způsob relaxace a objevování krás Šumavy. Návštěvní řád NP Šumava rozděluje horní tok Vltavy (nad vodní nádrží Lipno) do 5 úseků, z nichž každý má jiný režim splouvání - Pravidla splouvání

Nabízíme Vám možnost zapůjčení našich 3 kánoí a 2 dětských kajaků včetně pádel, barelu/nepromokavého vaku a plovacích vest pro děti (max. kapacita plastové kánoe Tydra je 3 dospělí nebo 2 dospělí + 2 malé děti, kapacita druhé plastové kánoe je 2 dospělí nebo 1 dospělý a 2 malé děti, laminátová lodě Vertex a laminátová loď Vydra pojme 2 dospělé nebo 1 dospělého + 2 malé děti, plastový kajak Dagger Axiom je vhodný pro děti příp. dospělé do 50 kg, laminátový kajak je vhodný pro děti do 150 cm). Zajistíme Vám dopravu lodí i osob od chalupy na nástupní místo a z výstupního místa zpět k chalupě, takže Vám odpadnou starosti s řízením Vašeho auta mj. v souvislosti s požitím alkoholických nápojů (komerční půjčovny zajišťují pouze dovezení materiálu na nástupní místo a odvoz pouze řidiče zpět k autu). Bližší informace o cenách a podmínkách půjčování lodí Vám rádi sdělíme na vyžádání.

V případě zájmu Vám můžeme zajistit více lodí u ověřené a spolehlivé partnerské komerční půjčovny.

Splavné úseky

Lenora - Soumarský Most - DOPORUČUJEME

Délka 6,3 km, 1 hod 30 min

Nejbližší tj. na organizaci a dopravu (z hlediska času) nejméně náročný úsek řeky, vhodný i pro rodiny s dětmi a začínající vodáky. Pokud se nalodíte u silničního mostu (velké parkoviště cca 50 m), čeká Vás v kempu malý jízek - můžete ho sjet nebo přetáhnout anebo se mu vyhnout tak, že se nalodíte až pod ním (nalodíte se v kempu Houžná) nebo se nalodíte u sklárny nebo v náhonu MVE. V cílovém místě je kemp Soumarský Most s možností občerstvení v hospodě nebo u stánku. Tento úsek je možno zkombinovat s pěším výletem - projít pěšky přes Soumarské rašeliniště nebo podél řeky až na Dobrou. Nutno sledovat vodočet v Lenoře na silničním mostě - min. 45 cm.

Soumarský Most - Pěkná - DOPORUČUJEME, krásný, ale placený úsek

Délka 16,5 km, 4 hod

Splouvání je zde regulováno NP Šumava, je třeba se zaregistrovat a uhradit poplatky (podáme Vám potřebné informace, příp. pro Vás povinnou registraci zajistíme), dodržovat registrací určený čas a další podmínky splouvání. Úsek je splavný podle stavu vodočtu: hladina pod 50 cm = zákaz splouvání, 51 - 61 splouvání povoleno (do 5 lodí bez průvodce, nad 5 lodí s průvodcem), nad 61 cm splouvání povoleno (bez průvodce). Vhodný i pro rodiny s dětmi a začínající vodáky, občerstvení na Soumarském Mostě.

Pěkná - Nová Pec - DOPORUČUJEME zejm. v letních měsících při nízkém stavu vody

Délka 9,8 km, 2 hod 30 min

Úsek je vhodný i pro rodiny s dětmi a začínající vodáky. I v době největšího sucha je zde stále záruka dostatku vody pro splouvání, řeka je zde dostatečně široká, poskytuje mnoho odpočinkových míst pro svačinu, protáhnutí se z lodi či na koupání. Splouvání končí v Nové Peci, kde je možnost občerstvení (restaurace, kiosky), koupání a hraní si na písčité pláži na břehu jezera, najdete tu i krásné nové hřiště s pískovištěm, nakoupíte v obchodě, příp. se z dětmi můžete do chalupy vrátit oblíbenou lokálkou (v létě jezdí parní vlak). Nevěřte, že jde o nudnou část řeky s "volejem", trochu si zapádlujete až na začátku vzdutí Lipenské nádrže.

Polka - Lenora

Délka 12 km, 3 hod

Řeka zde teče mimo území NP Šumava, splouvání proto není NP Šumava regulováno. Pod elektrárnou bývá v řece méně vody, proto na tento úsek půjčujeme pouze plastové lodě. Zjara bývají přes koryto padlé stromy, úsek je vhodný pro zkušenější vodáky. Občerstvení v sezoně v kempu Horní Vltavice a v Lenoře.

Borová Lada - Polka

Délka 8,3 km, 2 hod

Nejnáročnější úsek řeky vhodný pro zkušenější vodáky, zjara často padlé stromy, úzké koryto. Nad vodní elektrárnou na Polce se jede náhonem (v korytě je málo vody, bere ji MVE) a pak se lodě přetahují zpět do koryta a pokračuje se do Horní Vltavice nebo se zde končí. Občerstvení v Borových Ladech.

Lze splouvat i více úseků v jeden den

Horní Vltavice - Soumarský Most nebo Lenora, Polka - Soumarský Most
Soumarský Most - Nová Pec, Borová Lada - Horní Vltavice, Polka Horní Vltavice

Pozor!

Výše uvedené údaje o časové náročnosti předpokládají nepřetržitou plavbu za běžné intenzity pádlování, proto je při plánování cesty nutno čas navýšit o dobu zastávek na svačinu a na koupání, s dětmi je obvykle potřeba času o 1 až 2 hodiny větší. Počítejte také s tím, že na většině úseků se řeka zavírá ve 20:00 hod.